Donaties  zijn  welkom.


De  Stichting GIL is onafhankelijk en  ontvangt geen subsidies. Alle medewerkenden aan de Stichting GIL doen dit vrijwillig  en  onbezoldigd. Om  het  belangrijke werk  ten  behoeve van onverzekerbare vreemdelingen te  kunnen blijven  doen, is uw  donatie  van  harte welkom!

Het IBAN  nummer  is:  NL70 INGB 0006 8636 44 ten  name  van Stichting Gezondheidszorg  Illegalen Leiden te  Leiden.


De Stichting GIL is  een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Verdere informatie vindt  u  hier: