Naam

Stichting Gezondheidszorg Illegalen Leiden


RSIN/fiscaal nummer ANBI

803930446


Contactgegevens

GGD Hollands Midden

t.a.v. Mw.  M. Hoogenkamp

Postbus 121

2300 AC Leiden

Tel. 088 308 30 30


Bestuurssamenstelling

R. de Reus, voorzitter

E.K. Fogelberg, vicevoorzitter                                                    

A. Boels, penningmeester

L.P.W. van Broeckhuijsen,  lid                                                 

H. Westerink,   lid

B.Westerman. lid                                                            

S. Demir, lid  

P.E. Briët, lid                                                                   

                                                                     

                                                                     Beleidsplan

Zie bij doelstelling.


Beloningsbeleid

De Stichting GIL is onafhankelijk en ontvangt geen subsidies. Alle bestuursleden van Stichting GIL doen het werk vrijwillig en onbezoldigd. Er zijn geen medewerkers in dienst.


De doelstelling

De stichting GIL (Gezondheidszorg Illegalen Leiden) heeft als doelstelling de gezondheidszorg voor personen zonder geldige verblijfsstatus toegankelijk te maken. De stichting biedt informatie en advies aan zorgverleners en zorginstellingen over medische zorg aan onverzekerbare vreemdelingen. In de stichting nemen deel  een psychiater, een huisarts. een  huisarts n.p. een medische specialist n.p. een apotheker, een tandarts, een verloskundige, een medewerker van de de stichting ‘De Fabel van de Illegaal’ en een  medewerker  van de GGD.

De stichting GIL biedt zo nodig hulp bij de begeleiding van onverzekerbare vreemdelingen naar adequate medische zorg. Bovendien kunnen bij de stichting GIL misstanden, zorgweigering en andere ongewenste situaties rondom de zorg aan onverzekerbare vreemdelingen worden gemeld.


Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het bestuur van de Stichting GIL vergadert 3 à 4 keer per jaar, mede ter afstemming van de activiteiten van individuele bestuursleden. Individuele bestuursleden proberen door het jaar heen in hun netwerk de medische zorgverlening aan personen  zonder geldige verblijfsstatus te bevorderen door informatie te geven, te bemiddelen, te verwijzen, zorgverleners met elkaar in contact te brengen, te zoeken naar creatieve oplossingen. In het merendeel van de gevallen worden deze activiteiten uitgevoerd op geleide van problemen in toegang en kwaliteit van zorg, die door de doelgroep worden ervaren en worden gemeld bij bestuursleden van de stichting.


Financiële verantwoording

De stichting zelf kent geen inkomsten en uitgaven. Er is een zeer beperkt noodfonds, waaruit kosten in urgente situaties gefinancieerd kunnen worden. In urgente situaties wordt bemiddeld bij een aanvraag bij de Stichting Urgente Noden.


Voor het  jaarverslag van  het  jaar  2018,  zie:    Jaarverslag Stichting Gezondheidszorg Illegalen Leiden e.o.pdf